Leto 2012

Kot že 12-o leto motoristi moto road racing cluba iz Medvod čisti izkupiček moto zbora  namenijo v dobrodelne namene (otrokom ki so potrebni pomoči ) so tudi letos izkupiček namenili oš  Smlednik in oš Piniče vsaki po 500 eur.Sredstva so namenili izrecno za učence , ki se ne morejo udeležiti raznih izletov, sol v naravi... .Zato lahko iz tega fonda črpajo kot delno plačilo ali celotno plačilo stroškov, je povedal predsednik kluba Branko Vasle.

Ravnatelica oš Pirniče Martina Kutnar  je pojasnila ,da bodo v celoto sredstva namenili za organizacijo sedmih šol v naravi.Vsako leto se pri tem projektu vedno pokaže,da so določeni starši potrebni pomoči. V oš Simona Jenka Smlednik so podarjena sredstva namenili za poseben sklad za subvencioniranje šole v naravi.,,starši ki tega ne zmorejo plačati odajo prošnjo , in jim potem pomagamo«pa je razložil ravnatelj Marko Valenčić .Ravnatelja obeh šol  pa sta pozdravila lepo gesto članov MRRC Medvode.

MRRC podarja 2012